image dexcription

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIĞI (EVD) VE AR-GE HİZMETLERİ

Enerji Etüdü,tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilir, enerji tasarruf fırsatları belirlenir. Sonrasında yatırım maliyetini ve geri ödeme süresini ayrıntılarıyla veren bir rapor hazırlanır...

Bu faaliyetler kurum ve organizasyonların yapılarına göre özelleştirilmiş çözümlerdir.

"KENDİ ELEKTRİĞİNİZİ ÜRETEREK ELEKTRİK FATURASINDAN TASARRUF YAPMANIN VE KAZANÇ ELDE ETMENİN ZAMANI GELDİ..."
Proje Ön Değerlendirme Enerji yatırım projelerinin ön değerlendirmesinde, proje tüm yönleri ile masaya yatırılır. Projenin yeri, kaynak-yakıt tesbiti, finansal veriler, verimlilik, işletme ve yatırım maliyetleri, teknoloji, riskler gibi kriterlerler değerlendirilerek projenizin yatırım yapılabilirlik durumu değerlendirilerek raporlanır.

Enerji verimliliği ihtiyaçları doğrultusunda:
Politika ve hedeflerin oluşturulması, Proseslerin belirlenmesi, Enerji yöneticisi ve diğer kaynakların belirlenmesi, Ölçüm ve izleme planlarının belirlenmesi, Prosedürlerin hazırlanması, İletişimin sağlanarak uygulamaların gerçekleştirilmesi, İç tetkik yapılması, Gözden geçirme ve sürekli iyileştirme, Sistemin uygulama adımlarıdır.