Akıllı Kent Mobilyaları

“ŞEHİR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİRİYORUZ…”

Bugün, ev sahipleri ve kamu hizmetleri, dünyada her zamankinden daha fazla güneş enerjisini kullanmayı tercih ediyor. Dünyada üretilen elektriğin çoğu, çevreye zararlı ve ayrıca pahalı olan kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan gelmektedir. Buna karşılık, güneş enerjisi serbesttir ve kolayca bol miktarda bulunur – eğer dünyaya yansıyan tüm güneşin enerjisini yalnızca bir saat boyunca yakalayabilirsek, tüm dünyaya bir yıl boyunca güç verebiliriz! 30 Wattlık bir güneş paneli 1 yılda 15 ağaç kadar karbon emisyonunu önler. Güneş enerjisine daha fazla yatırım yaparak, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı, mevcut en zengin güneş enerji kaynaklarından biri lehine azaltmaya yardımcı olabiliriz. …

Lider Solar markası güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan Akıllı Şehir Mobilyaları üretiyor. Yeni Güneş Enerjili Sokak Aydınlatma cihazları sadece enerji ve bakım hizmetlerinden tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda vergi mükelleflerinin parasını yönetim maliyetleriyle birlikte tutar.

Image module

Solar Enerji Sistemleri

Solar; kelime olarak güneş, güneşten yayılan enerji olarak tanımlanabilir. Solar enerji yani güneş enerjisi, güneşteki hidrojen atomlarının helyum atomlarına dönüşmesi sonucu açığa çıkan ışınım enerjisidir. Bu enerji dünya yüzeyine metrekare başına yaklaşık 1400 W olarak düşer. Bizde bu enerjiyi termal veya elektrik enerjisi olarak kullanırız. Ayrıca dünyadaki diğer canlılık faaliyetleri de bu enerji ile devamlılığını sürdürmektedir.

Güneş enerjisini yıllardır ısı enerjisi olarak kullanırız. Eski zamanlarda siyah fıçıları güneş altına koyarak ısıtma sağlardık. Daha sonra ise güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri yaygınlaştı ve günümüzde güneş enerjisini kullandığımız en yaygın yöntem haline geldi. Özellikle akdeniz iklimine sahip bölgelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Solar Enerji Heliostatik Tarlalı ve Güneş Kuleli Sistem Bu sistemlerde güneşin açısına göre hareket eden ayna sistemleri, güneş ışınını, içerisinde 290 derecede sıvı hale geçen tuz eriyiği bulunan güneş kulesi alıcısına odaklar burada bu tuz eriyiğinin sıcaklığı 560 dereceye çıkartılır ve buradan da sıcak depolama tankına gönderilir. Bu depolama tankından da istenildiği zaman sıcak tuz, buhar üretiminde kullanılıp elektrik üretimi sağlanır. Eriyik tuzlar ısı enerjisini depoladığı için geceleri de elektrik üretimi yapılabilir.

Bu sistemlerde parabolik olarak sac-krom malzemeden yapılma kollektörler merkez noktasından geçen ve içerisinde özel yağ karışımları bulunan boruyu ısıtır. Bununla birlikte boru içerisinde kaynama noktası suya göre düşük olan yağ kızgın duruma geçer ve bu yağ suyu buhar haline dönüştürmek için buhar jeneratörüne gönderilir. Buradan sonra da klasik buhar-türbin sistemiyle elektrik üretimi sağlanır.

Perovskit Yapılı Paneller

Perovskit; magnezyum, silikon ve oksijenden oluşan bir mineraldir. Perovskit, geleneksel güneş panellerini oluşturan silikon gofretlerden farklı bir malzemedir. Güneş ışığından fotonları kullanılabilir elektriğe dönüştürmede onları son derece etkili kılan bir kristalografik yapıya sahiptir. Perovskit güneş pilleriz ile ülkemizde kullanılan silisyum yapılı pillerden %25 daha fazla verime sahip aynı zamanda %20 daha az maliyetli güneş pilleri üretiyoruz.

Image module

Polikristal Paneller

Polikristal Güneş Paneli Piyasa yer alan Fiyatı en uygun güneş panelidir. Piyasa da kullanılan Güneş Panellerinin Yaklaşık yüzde 70’inde Polikristal ürünler kullanılır. Piyasada Uygun Fiyatları olduklarından dolayı kullanılmalarına rağmen verimliliğide en düşük Güneş paneli Polikristal Güneş Panelleridir. Tüm Enerji sistemlerininde olduğu gibi ilk kurulum maliyetleri GES’ler de yüksek olduğundan maliyetleri düşürmek için verimlilikten taviz vermek için genellikle polikristal güneş panelleri kullanılır.

Polikirsital, yani çok kristalli, güneş panelleri farklıkristal parçacıklarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan hücrelerinbirleşiminden oluşur. Bu kristallerin birleşim yerlerinde oluşan verimkayıplarından dolayı monokristal güneş panelleri kadar verimli değillerdir. Fakat polikristal güneş panelleri farklı açılardan gelen ışıkları daha iyideğerlendirdiği için bu verim kayıplarını büyük ölçüde telafi ederler.

Monokristal Paneller

Verimliliği en yüksek olan monokristal güneş panellerinde verim %15 ile %18arasındadır. Homojen yapıda olan monokristal güneş panelleri en eski ve enverimli teknoloji olarak hala yerini korumaktadır.

Monokristal güneşpanellerinde kullanılan fotovoltaik hücreler tek kristalli silikon çubuklardançekilmiş hücrelerdir. Bütün hücreler bir yöne doğru hizalanmıştır. Bundandolayı güneş doğru açıyla üzerine vurduğu zaman son derece verimli çalışırlar.Monokristal güneş panellerinde kullanılan monokristal hücreler aynı güce rağmenpolikristal hücrelerden daha küçüklerdir. Bundan dolayı monokristal panelleraynı güçlerde daha az yer kaplarlar. Ancak bu sadece büyük kurumlarda yerolarak bariz bir yer avantajına sebep olur.

Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten aldıkları güç ile çalışan güneş panelleri, tasarımlarında faydalanılan hücrelerin kullanım durumu bakımından Monokristal Güneş Paneli ve Polikristal Güneş Paneli olacak şekilde ikiye ayrılırlar.Monokristal Güneş Paneli sistemlerinin diğer güneş paneli türlerinden en ayırt edici özelliği; verimlilik açısından en değerli panel türü olmasıdır. %18’e varan verimlilik oranıyla bu güneş paneli, günümüzde farklı pek çok alanda fiyat ve performans açısından öncelikli tercih sebebidir.

Monokristal Güneş Paneli, tek kristalli silikon çubuklar üzerinden çekilen fotovoltaik hücreler ile meydana getirilir. Bu sistemle tüm hücrelerin tek bir yöne bakacak şekilde hizalanmaları sağlanır. Panel üzerindeki hücrelerin böyle bir mantık üzerinden dizilmesi ise; güneş ışınlarının panel üzerinde ışıldamaya başlamasıyla birlikte oldukça verimli bir şekilde çalışabilmelerine olanak verir.

Periyodik Bakım ve Müdahale

Basınçlı kaplar periyodik muayene
    Buhar kazanı, kalorifer kazanı, kompresör hava tankı, hidrofor ve genleşme tankı, boyler, otoklav vs. muayeneleri.
Kaldırma araçları periyodik muayene
    Vinç ve Caraskal, forklift, kule vinç, mobil vinç, lift, asansör vs. muayeneleri
ELEKTRİK TESİSATLARI PERİYODİK MUAYENE VE ÖLÇÜMLERİ
    Topraklama, paratoner, katodik koruma, kaçak akım koruma ölçümleri, pano, yalıtım direnci, iç tesisat uygunluk kontrolleri.
Tesisat periyodik muayene     Yangın tesisatı, yangın hortumu, yangın dolabı periyodik muayene, boru tesisatı ve havalandırma tesisatı uygunluk kontrolleri. Tezgahlarda periyodik kontroller Makine ve tezgah periyodik muayeneleri.

Enerji ihtiyacı olan her yerde GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ kurulabilir.

 

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

    Yaptığımız fizibilite çalışmaları (etüdü) ile bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı bir çalışmadır. Çalışmalarımız temel olarak Pazar, teknik ve finansal konularda yapılan araştırma ve değerlendirmeleri kapsar. Böylelikle yaptıracağınız fizibilite çalışmaları ile doğru yatırım ve hedefler doğrultusunda ilerlemiş olacaksınız.

Parabolik Paneller

Yüksek performanslı Parabolik tipli güneş kollektörleriyle sağlanan 180 °C sıcaklıkta ve 12 ATM’deki basınçta kızgın suyun ısıtıcı akışkan olarak kullanıldığı buhar jeneratöründen elde edilen buhar ile elektrik üretimi gerçekleşmektedir.

Image module

Enerji Danışmanlığı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIĞI (EVD) VE AR-GE HİZMETLERİ

Enerji Etüdü,tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilir, enerji tasarruf fırsatları belirlenir. Sonrasında yatırım maliyetini ve geri ödeme süresini ayrıntılarıyla veren bir rapor hazırlanır…

Bu faaliyetler kurum ve organizasyonların yapılarına göre özelleştirilmiş çözümlerdir.

“KENDİ ELEKTRİĞİNİZİ ÜRETEREK ELEKTRİK FATURASINDAN TASARRUF YAPMANIN VE KAZANÇ ELDE ETMENİN ZAMANI GELDİ…”